SERIE 800

Llums Far Halògenes amb Base de plàstic, per a cotxes americans, coreans i japonesos: TOYOTA, KIA, DAEWOO, CORVETTE, ...

    Base PG13
    Llums Far Halògenes per a cotxes Americans i Coreans.

 

    Base PGJ13
    Llums Far Halògenes per a cotxes Americans, Coreans i Japonesos.